Wednesday, 19 December 2018

Pengemaskinian Maklumat Graduan bagi Calon Simpanan, ISMP Universiti Awam, Calon PPC/PKP (IPGM) dan Guru Interim Sabah & Sarawak

Pengemaskinian Maklumat Graduan bagi Calon Simpanan, ISMP Universiti Awam, Calon PPC/PKP (IPGM) dan Guru Interim Sabah & Sarawak. PENGEMASKINI MAKLUMAT BAGI CALON YANG TELAH DIPERAKU LANTIKAN TETAP OLEH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN (SPP) SEPERTI BERIKUT:

Sukacita dimaklumkan bahawa CALON-CALON YANG TELAH DITEMU DUGA OLEH SPP dan LULUS TEMU DUGA IAITU DALAM KALANGAN CALON SIMPANAN, GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (ISMP) UNIVERSITI AWAM (UA), CALON PPC/PKP (IPGM) DAN GURU INTERIM NEGERI SABAH DAN SARAWAK boleh membuat pengemaskinian maklumat di laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di alamat berikut :  bermula 21 DISEMBER 2018 SEHINGGA 7 JANUARI 2019.  Aplikasi pengemaskinian maklumat ini hanya dibuka kepada calon-calon yang telah lulus temu duga dan diperaku lantikan tetap oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP). Sehubungan dengan itu, hanya calon-calon tersebut sahaja yang dibenarkan untuk membuat pengemaskinian maklumat di aplikasi e-Graduan. SETIAP CALON DIWAJIBKAN UNTUK MEMUATNAIK SIJIL PENGAJIAN BAGI TUJUAN VERIFIKASI.

LINK: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

No comments:

Post a comment