Tuesday, 18 December 2018

KPM Kembalikan Semula Semangat Sekolah Berasrama Penuh, Membantu Golongan B40 Peroleh Kemudahan Pendidikan Berkualiti.

Kenyataan Media: KPM Kembalikan Semula Semangat Sekolah Berasrama Penuh, Membantu Golongan B40 Peroleh Kemudahan Pendidikan Berkualiti. Demikian kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) hari ini.

LINK: Permohonan Ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP)

No comments:

Post a comment