Friday, 3 August 2018

Permohonan Online Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) UUM - PACE UUM

Permohonan online Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) UUM kini telah dibuka kepada para pelajar yang berhasrat untuk mengikuti program PJJ di UUM. Permohonan akan ditutup pada 31 Ogos 2018. Permohonan boleh dibuat secara online sepenuhnya. Ianya lebih mudah dan pantas serta menyenangkan para bakal pelajar.

Untuk mendaftar layari >>> PACE UUM Online

No comments:

Post a comment