Wednesday, 18 July 2018

Permohonan ILJTM Online - Pengambilan Tambahan Julai 2018: Tarikh Tutup 31 Julai 2018

Permohonan kemasukan ke ILJTM online - pengambilan tambahan Julai 2018. Kepada pelajar yang berminat untuk memohon kemasukan ke Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) ditubuhkan untuk menyediakan dan melaksanakan program latihan kemahiran pra-pekerjaan bagi memenuhi keperluan sektor perindustrian negara. Objektif utama ILJTM adalah untuk melahirkan tenaga manusia yang optimum melalui program latihan kemahiran perindustrian. Permohonan sudah boleh dibuat sekarang. Hantar permohonan anda dengan segera.

Jika anda berminat untuk memohon memasuki mana-mana pusat latihan ILJTM sila layari >>> Permohonan ILJTM Online

No comments:

Post a comment